C) Důlní dílo Marie Pomocná I.

31
Led
2017

Naše výprava za trpaslíky

Posted by | · · · | B) Akce KPZH · C) Důlní dílo Marie Pomocná I. · Povídky, pohádky

|aktualizováno reakcí na kritiku| Úvod do problematiky trpaslíků Jistě víte, že naše důlní dílo Marie Pomocná 1, je jasná jednička mezi důlními díly na Jesenicku. Jednička proto, že to má v názvu, a jasná proto, že na mnoha místech do ní padá jasné denní světlo. A mnozí jistě nevíte, že naše důlní dílo je zřejmě […]

Celý článek
08
Srp
2013

Pozvánka na předání dolu MP 1 do rukou KPZH

Posted by | No Tags | C) Důlní dílo Marie Pomocná I.

Klub přátel Zlatých Hor si vás dovoluje pozvat na formálně neformální setkání, na němž bude Klubu přátel ZH neoficiálně oficiálně předán důl Marie Pomocná I. Setkání se uskuteční 11 srpna, v 11 hodin, 11 minut před poutním kostelem Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, za účasti klubáků ve „stejnokroji“, skřítků a permonů Příčné hory a všech ostatních spřízněných duší. Předseda […]

Celý článek
08
Srp
2013

Stav důlního díla v době jeho předání KPZH

Posted by | No Tags | C) Důlní dílo Marie Pomocná I.

Přístup k dolu od parkoviště u poutního kostela Panny Marie Pomocné je starou, málo udržovanou lesní cestou se štěrkovým povrchem, která vede směrem k městu Zlaté Hory. Asi po 200 m je v lese po pravé straně cesty ve svahu vidět ohrazený prostor, k němuž vede úzká pěšina. Vlastní ústí komínů a dobývky je ohrazeno ocelovými sloupky, propojenými dřevěnými […]

Celý článek
18
Čvc
2003

Pověst o zrodu poutního místa P. Marie Pomocné

Posted by | | C) Důlní dílo Marie Pomocná I. · Z historie

Tato pověst má konkrétního autora. Je jím zuckmantelská řeznice Anna Tannheiserová, která svůj příběh vyprávěla synovi Martinovi, jenž se stal zuckmantelským radním a příběh předal do širšího povědomí. Pověst má také konkrétní dobu a okolnosti vzniku. Vypráví událost z doby, kdy útrapy třicetileté války pronikly také do slezských hor. Pod velením vůdce českých stavů Jindřicha […]

Celý článek