Další prezentace v Klubu seniorů v Jeseníku

Posted by | No Tags | B) Akce KPZH

Prezentace a přednášky našich členů v Klubu seniorů – pracovníků ve školství v Jeseníku se již pomalu stávají tradicí. Dne 10 dubna 2018 zde byl tentokrát hostem náš dlouholetý člen Josef Šmoldas. O této přednášce přinášíme z jím zaslaného výstřižku tisku následující výňatek:

Josef Šmoldas byl představen předsedkyní Klubu seniorů Alenou Trunečkovou, jako spisovatel, nakladatel, ilustrátor, malíř, spoluzakladatel muzea ve Zlatých Horách, kastelán rozhledny na Biskupské kupě, zkrátka, všestranný člověk, který se věnoval sportu a je rovněž spoluzakladatelem Zlatohorské gardy a tak dále. Velmi často také vystupuje v ČT a v rozhlase.

Jeho oblíbené motto zní: Naši předkové kutali, my jsme rabovali. Vyučil se horníkem a v letech 1965 -1984 pracoval v Rudných dolech Zlaté Hory. Po dvaceti letech mu lékaři zjistili silikózu plic a vazoneurózu rukou. Doly musel opustit a začal pracovat v muzeu Zlatých Hor, na rozhledně Biskupská kupa a dalších místech. Začal se také věnovat svým koníčkům, sběru starých pohledů, fotografií, minerálů, malířství a psaní.

Svoji přednášku zaměřil výhradně na vznik a činnost Zlatohorské gardy. Účastníky besedy zaujal na první pohled. Oči všech se upnuly na vojenskou uniformu. Jeho výklad o historii a prvopočátcích vzniku Zlatohorské gardy, její účasti na různých evropských bojištích, byl doprovázen spoustou fotografií. Z výkladu bylo na první pohled parné, že Josef Šmoldas Zlatohorskou gardou žije.

Postupně byly promítnuty obrázky z bitvy v Itálii – Loano – pláž Savoia (1998), Francie – pláž Saint Rafael (1999), Itálie – Marengo (2000), Maďarska a mnoha dalších.

Čas plynul rychleji než jindy a beseda musela být z důvodu nedostatku časového prostoru ukončena. Všem se líbila, a proto Josef Šmoldas přislíbil, že se ještě zúčastní nějaké další besedy. Sklidil obrovský potlesk.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.