Dobročinnosti se meze nekladou

Posted by | · · · · · | B) Akce KPZH · E) Kahancové tance · Historky, zážitky

Dobro činiti a málo sviniti. Tak by se dala shrnout aktivita kahancových badatelů v závěru léta 2017. Zatímco 22. července 2017 jsme ještě kořistnicky vyžírali hornické slavnosti v Horním Městě u Rýmařova, kdež jsme (kromě svého vystoupení) připravili starostce řádný slavnostní hornický nástup a zpěvné zahájení městských slavností, zbytek času jsme trávili mravně – jak jinak.

Ve dnech 8. až 10. září jsme byli již po druhé pozváni do Choltic, abychom také přispěli svým dílem k dobročinné akci centra Paraple (www.paraple.cz).

Na programu jsme měli intenzivní nacvičování všeho, co jsme dosud zanedbávali. Protože jsme bydleli v základní škole přímo v bývalém školníkově bytě s výstižným označením „Pivnice“, nic nám nebránilo v klidu a včas se nachystat na vystoupení. Duch Gill nacvičoval, až se z něj prášilo, takže jsme brzy přikročili k převlékání do kostýmů. Duch učinil své funkci zadost a zmizel, ač má s převlékáním největší problém a často potřebuje lokaje. Nezjevil se ani po uzamčení školy, ani po uzamčení celého areálu, ani po prozkoumání scény v areálu choltického zámku a přilehlého okolí.

Když už jsme z něj byli celí zjevení, tak se zjevil.
Před námi vystupoval svérázný Vašek Koubek, který nás rozveselil zejména svými jadrnými historkami.

My jsme tamnímu publiku odhalili tajemství ducha Gilla a poté jsme vysekli dvě řemeslné holadupky. Tkalcovskou a hornické Cho, aby publikum pochopilo, zač je toho v Jeseníkách loket.

Na závěr jsme uvedli dobrodružnou výpravu „Strýček“, která leccos napovídá o našem divokém jesenickém genofondu. Fotky z akce ZDE.

Krom veselého svěrákovského divadýlka jsme ještě vyslechli zpívajícího právníka Ivo Jahelku a jeho právnickou poradnu, včetně Čapí, Čapí, Čapího hnízda.

 

Od té doby jsme se zatím sešli jen k nevědeckým debatám a bezbřehým diskuzím, abychom se samým bádáním příliš nevyčerpali.

Činnost jsme si také obohatili vycházkou na odlesněný Leuchtejštejn, přičemž jsme s sebou táhli igelitové pytle, do nichž jsme cestou – necestou sbírali odpadky, které sem vítr zavál patrně z dalekých krajin, protože zdejší domorodci jsou sice říznutí Yettim, ale nejsou prasata.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.