Odkrytí kostelní krypty

Posted by | · · · | B) Akce KPZH · Z historie

V září skupina badatelů KPZH prošla dříve zazděným vstupem do dosud nepřístupné krypty kostela. Průzkum vedl Láďa Z. za dohledu Zdenky K., Bolka D. a Jirky Ryše Ostrovida, a to za důsledného přičumování Zdeňka S. Byl nalezen jeden zadek předka, jenž se z krypty doplazil až pod schodiště, kde své kosti rozmanitě rozmístil. Dále jeden hnát. Krypta má klenbu podepřenu krásným středovým pilířem. Z krypty nevede žádná chodba, jak se mylně tradovalo. Ale je znatelná podzemní část bývalé hradby kolem kostela. Zdenka K. (dle vlastního vyjádření na schůzi KPZH) z celé krypty nejvíc obdivovala Láďu Z. an zápasil s kamenem u vstupu, zatímco ostatní exkurzanti se nenápadně vytratili. Několik foto ZDE.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.