Vernisáž ducha Gilla

Posted by | · | B) Akce KPZH · E) Kahancové tance

Časopis Region Opavsko uveřejnil v úterý 22. března 2016 následující článek (pozn: Jirka Gill, náš známý duch Velkého mechového jezírka, je totiž naším báječným a aktivním členem):

Kresby Jiřího Gilla

Originální vernisáží byla zahájena výstava kreseb pedagoga, přírodovědce a výtvarníka Jiřího Gilla, uspořádaná k jeho 80. narozeninám. V prostorách Optiky Jamnický v Solné ulici lze dvě desítky půvabných Gillových kreseb obdivovat až do poloviny dubna.

Nečekaně mnoho přátel využilo minulý týden vernisáž kreseb Jiřího Gilla k tomu, aby věčnému optimistovi přišlo blahopřát k jeho „kulatinám“. K těm nejvzácnějším patřili členové skupiny Kahancových hornických tanců ze Zlatých Hor. Ti svému členovi nejen blahopřáli, ale také zazpívali i několik vlastních písní.

Barevné kresby Jiřího Gilla, dlouholetého člena výtvarné skupiny X, jsou inspirovány krásami přírody, květeny a rostlin, především z oblasti Slezska.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.