Řemeslné dílny na pouti rodin

Posted by | No Tags | B) Akce KPZH

Autor: Vladimír Začal

Dne 7. 5. 2016 jsme pomáhali Centru pro rodinu Ostrava zajišťovat část doprovodného programu na Diecézní pouti rodin. Naše stanoviště byla hojně navštěvována. Děti i jejich rodiče si mohli vyzkoušet předení na kolovratu, jak utkat kousek koberce, namlít mouku a ochutnat upečenou omeletu. Na konci naší řady si navíc mohli vyzkoušet rýžování zlata a odlít nějaký šperk do vlastnoručně vyrobené formy. Pro nedostatek zlata byl k slévání použit cín. Menší kluky nadchlo zejména opracování kovů na ručně roztáčené brusce. Jiskry jen létaly, v očích se odrážely zlaté i stříbrné záblesky a nikdo si neobrousil prsty, neboť ty byly řádně promaštěny čerstvými omeletami s domácí marmeládou a medem se skořicí. Celá naše produkce se protáhla na cca tři hodiny. Dospělých účastníků bylo zhruba 800 se spoustou dětí a kočárků.

DiecezniPoutRodin


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.