Choltický deštník 2020

Posted by | · · · · · · · · · · · · | E) Kahancové tance

V sobotu 5.9. 2020 náš badatelský tým kahancových tanců již poněkolikáté švarně prezentoval svérázný jesenický fórglór na 8. ročníku Choltického deštníku. Jedná se o benefiční akci, čili, kdo ji podpoří, dobře učiní.

Dobře činiti jsme počali záhy v pátek, kdy jsme do Choltic dorazili. Díky nevšední péči pořadatelů jsme získali blahobytné ubytování ve stacionáři pro mentálně postižené, takže jsme se cítili jako doma. O bujarou odbornou přípravu se postaral zejména badatel Papek, jak ukazují i fotografie z této preludické části festivalu.

Anžto jsme zodpovědní, vzývali jsme se navzájem k vykonání zkoušky. Jen co jsme se docpali a nedospali, již jsme s plnou vervou zahájili první komplexní zkoušku, na niž se do té doby nedostalo času. Však hle! Ranní kuropění zastihlo principálovu harmošku parciálně ochraptělou. Po prvním chirurgickém zásahu pak některé tóny lkaly, byť neměly. Avšak odhodlaný tým operatérů ve složení Papek, Pabko, Parman zdolal i tyto nástrahy a harmoška zazněla chrabře, na rozdíl od principála, jenž si chrapot ponechal. Zkouška pak proběhla dobře (za tři) – viz foto.

Atmosféra letošního Choltického deštníku byla báječná, bez ohledu na fakt, že se diváci a posluchači aerosolově roptýlili, aby něco nechytli. Program festivalu nádherný. Corvus Quartet, dech beroucí francouzské šansony v podání Zuzany Orlíčkové a kapely Good Season, neodolatelný emocionální a kouzelný zpěv Jany Rychterové s historkami spisovatelky Marie Formáčkové a v neposlední řadě (byli jsme předposlední a jinak jsme seděli ve různých řadách) naše vystoupení kahancových tanců.

Pokud najdete odvahu a trpělivost, můžete se podívat na zvukově velmi nekvalitní záznam většiny našeho vystoupení. Zvukaři byli báječní, ale telefon není nejlepším zařízením pro záznam zvuku, neb je specialistou na srozumitelnost mluveného slova, takže basy záměrně dává k ledu.

Tož, z jesenického fórglóru jsme prezentovali (odkaz pod myší zezelená závistí):

 1. HoLaLa! – kahancovou pochodovou zdravici Hóra lapidés labéfactó (nastal čas lámat kameny), kterou jsme samozřejmě také vystoupení končili;
 2. Hornický tradicionál Již opět z věže zaznívá;
 3. Tkalcovský mateník používaný zejména při bezpečnostních školeních Šup lup!
 4. Cho! – antivirová optimistická holadupka;
 5. Bo – aneb protože, holadupka hornická sdružovací a těžce pracovní;
 6. Hrdinská plujka plavná Když vítr zaduje, jež se tančila u táborových ohňů;
 7. Kejklířská hrůzostrašná balada Duch Gill, jež zobrazuje strašidelnou atmosféru Rejvízu;
 8. Bišovka – krčmáčská lihová holadupka opěvující opilecký maják nad Zlatými Horami;
 9. Jesenický dupák, opět prezentovaný pouze po vrstevnici 782 m n.m., aby publikum neodešlo či nezamdlelo dřív, než kahancovníci překvačí hlavní horský hřbet;
 10. Oa – převelmi zpomalená ukázka jesenické adventní holadupky;
 11. Narodil se Zlatohorák – tangoleda, holadupka roztomile přibližující nejradostnější chvilky v životě lidském;
 12. Á – slavnostní hornická kahancová polonéza na odchodnou;
 13. Došli zme k vám – tradiční masopustní jesenický popěvek.

Děkujeme pořadatelům za nadstadardní péči i prímovní zvukaře!


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.