Akce pro děti z rychvaldské mateřské školky

Posted by | · · · · · · · · | B) Akce KPZH · E) Kahancové tance

V úterý 22. září 2020 dopoledne sice zpravidla nemáme příliš času, ale přesto se nás pár dokázalo sejít a připravit program pro mrňousky z Ostravska. Ó, to jsme se naučili věcí! Práce s malými dětmi je pro nás, dospěláky, setsakramentsky poučná.

Děti měly doprovod 4 znalých učitelek, proto i my jsme se rozdělili do 4 týmů. Provádění týmů se jali badatelé Jouhal, Jibák, Ihák a velitelka akce Olmíra, kterou jsme museli dočasně přibrat mezi kahancovníky z důvodu znalosti práce s dětmi, anžto jinak pracuje badatelský tým „bez bab“.

Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť:

  1. Výuka hornického tanečku, jenž popisuje starodávný hornický kroj
  2. Rýžování minerálů, hledání magnetitu a kreslení magnetických siločar – zajímavé prospekční metody
  3. Omalovánky a vystřihovánky rýžovníka ve starém hornickém kroji
  4. Naučná prohlídka stoupy na drcení rudy a zlatorudnéhbo mlýna
  5. Návštěva hutě, kde hutník Gill rozdával vyražené pamětní mince.

Na prvním stanovišti lektoroval Parman, na druhém Bafel, třetí bylo ponecháno na kreativitě průvodců, na čtvrtém zastavení jsme využili standardních průvodcovských služeb Města a na pátém stanovišti skvostně obluzoval duch Gill.

Počasí vyšlo, takže akce se parádně vydařila. Nám, pořadatelům, se líbila nesmírně. Hodně jsme se od dětí přiučili. Podle závěrečného hodnocení se to líbilo i většině dětí, byť některé z nich byly utahané z aktivního pohybu v přírodě, zřejmě jsa zvyklé prožívat dobrodružství převážně na rozličných obrazovkách. Díky všem, kdo nám přispěli svou fotodokumentací z akce, která je k vidění ZDE. (Vhodné je pustit si prezentaci, příp. nastavit fotky na Vám vyhovující velikost.)


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.