Den dětí 2018

Posted by | No Tags | B) Akce KPZH · E) Kahancové tance

V neděli 3. června 2018 KPZH zajišťoval permonické stanoviště na městském dni dětí, který organizovala MKZ Zlaté Hory. Kromě standardního šlichování se s velkým úspěchem setkalo rýžování zlaťáků, i když i ty se dařilo některým velmistrům z pánve ztratit. Pro nejmenší byl připraven průlez štolou plazivkou do dobývky se zvonečkem. A za dobývkou čekalo tajemné vědro s obsahem skrytým a o to víc na omak nechutným. Rukou šátralkou bylo možno našmátrat zlatou minci. Úkol nebyl zdaleka tak snadný, jak by se vám zdálo. Proto někteří permoníčci museli přivolat pomoc rodičů, kteří se zorvu radostně, později plni vzorného a příkladného sebeovládání pustili do šátrání vlhkým obsahem vědra (vysvětlivka pro neznalé jazyka českého: vědro = der Kübel).  

Rýžujícím jsme za denního světla osvětlili, že proces nemá nic společného s rýží a správně se nazývá šlichování, jehož výsledkem v praxi není jen získání zlata, ale celého spektra těžkých minerálů.

Závěrečný slejvák nám náladu pouze vylepšil, neboť zem byla vyprahlá a o vodu již dlouho toužebně prosila. A my, coby praví permoníci, s naší Zemí cítíme, neb jsme její niternou součástí.

Zdař bůh! 


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.