Duch Gill slaví narozeniny

Posted by | · · · · | E) Kahancové tance · Historky, zážitky

Všudypřítomný duch Gill má sice svůj původ na Rejvízu, avšak jeho podobiznu naleznete i v publikaci Humans of Prague, takže je asi taky Pražanem, dlouhodobě pobýval v Opavě, často se vyskytoval u Baltu a poslední dobou je prý k zastižení v Chuchelné. Zkrátka všudybyl. Kdo netuší, jak vypadá, tak se může podívat SEM.

Protože jsme se doslechli, že by měl slavit už bůhví kolikáté narozeniny (má jen slabě pod čtyřista let), rozhodli jsme se jej překvapit. Domluvili jsme se starostou Chuchelné, aby Jirku Gilla oficiálně pozval na radnici, že něco zajímavého objevil na internetu. Protože v Chuchelné bydlí také Juráškova dcera, pozval pan starosta také ji i s manželem. Dorazil i pan místostarosta.

Náš soubor kahancových tanců KPZH ovšem na radnici do Chuchelné dorazil o hodinu dříve než pozvaní hosté, takže jsme mohli naši kulišárnu v tichosti s panem starostou připravit. Starosta nachystal také kávovar a další záležitosti vhodné zejména pro pitnou kúru, z čehož jsme významnou část předem okoštovali, aby nedošlo k blamáži.

Pan starosta dle dohody nachystal plátno a dataprojektor a připravili k promítnutí video, které skutečně na internetu je. Sami jsme se skryli v blízké kuchyňce a vyčkali příchodu neinformovaných hostí.

Pan starosta spolu s místostarostou přivítali Juráše Gilla i s jeho dcerou a zetěm. Dcera tušila, že zřejmě pan starosta chce tatíkovi popřát k narozeninám, tak nachystala báječné buchty.

Nu, a pak starosta pustil video s tím, že toto objevil na internetu a co to jako má znamenat. A Jirka Gill se srdečně vrhl do objasňování významů této kramářské balady, jednotlivých účinkujících osob i kontextu vlastní události, pořádané k 29. únoru vždy v přestupném roce.

A když na plátně vyjel Gill na vozíku a video zmrtvělo, vrazili jsme do sálu v krojích s písní „Po padesátce se život obrací“ a překvapeného Jirku Gilla málem trefil šlak. Naštěstí se hned vzpamatoval a bylo zřejmé, že radost je vzájemná a okamžik je to srdečný a šťastný. Jirkovi jsme předali slaný dort – krásně vyvedené mechové jezírko i s maličkých duchem. A také stovku koláčků a nějakou tu lahvinku. Pochopitelně jsme mu s konzumací kolegiálně řádně pomohli, aby mu pak nebylo špatně.

Zatancovali jsme také polonézu „Á“ a zazpívali vinšovací písničku. Došlo i na obecně známé gratulační popěvky a atmosféra byla skutečně srdečná.

Na závěr jsme místním Chuchelanům promítli i klubové video Holala, aby měli lepší představu o kahancových tancích.

Děkujeme panu starostovi Chuchelné za nádherné knihy, které nám všem věnoval a zejména za vstřícnost a čas, který nám věnoval při přípravě tohoto překvapení. A tobě, Jurášku, vše dobré k tvým narozeninám!

Více fotografií z našeho překvapivého výletu do Chuchelné naleznete v naší fotogalerii ZDE.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.