Videoklipy kahancových tanců

Posted by | · · · · · | E) Kahancové tance

Soubor kahancových tanců KPZH přivedl k životu místní rázovitý fórglór, a to na základě studia zlatohorského kancionálu. Předkládáme dvě ukázky: 1. nástupní pracovní pochod Holala! a 2. slavnostní kahancová polonéza na odchodnou (pravděpodobně na zakončení slavností).

Prastarý hornický pozdrav Holala má původ v latině a znamená „Nastal čas lámat kameny“ (Hóra lapidés labéfactó). Náš badatelský tým v následujícím klipu demonstruje, kterak staří horníci chodívali do práce i z práce se zpěvem, aby mohli lámat kameny. Holala!

Kahancová slavnostní polonéza Á

Na původ takto stručného názvu Á jsou dva názory. Dle prvého vznikl název z potřeby synchronizace prací v dole, podobně jako u veslařů. Jednalo se tedy o povel k provedení nějaké jednorázové akce. Dle druhého názoru se jednalo o spokojený hlasitý výdech po vypití frťana. Není jasné, co je pravděpodobnější, protože v pravidelném rytmu mohlo probíhat obé.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.