Otevření odpočívadla „U Hřibu“

Posted by | No Tags | B) Akce KPZH · F) zastavení U Hříbku

Autor: Vladimír Začal

Slavnostní otevření vyhlídky

Hřib“

3.5.2008

PROGRAM

Uvítání veřejnosti, představení zástupců LČR, KPZH a případných dalších hostů..

Vystoupení představitelů LČR a KPZH příp. dalších hostů.

Seznámení s programem:

  • -příjezd zemského prezidenta v historickém vozidle a jeho zdravice
  • -pravdivá historie „Hřibu“
  • -přípitek na pěkné výhledy a dobrý odpočinek
  • -občerstvení lokem piva pod Hřibem
  • -nákupy suvenýrů a brožurek o Hřibu
  • -výzva k následování při opravě i jiných pěkných míst na zlatohorsku

Klub Přátel Zlatých Hor vznikl v roce 1993, shromažďuje nadšence různého zaměření které je vázáno k historii zlatohorska.

První větší akcí členů klubu bylo zpřístupnění rozhledny na Biskupské kupě kterou od roku 98 provozuje ke spokojenosti turistů i majitele, jímž je město Zlaté Hory.

Dalším přispěním členů klubu bylo vyklizení prostor a vytvoření expozice městského muzea které je dodnes vyhledáváno návštěvníky z celého světa.

Za patnáct let existence klubu je na co vzpomínat a jednotlivé akce jsou prezentovány na webových stránkách klubu. / www.kpzh.cz /

Obnovení vyhlídky u Hřibu bylo dlouho diskutováno jako „mělo by se a někdo už by to měl udělat“, až nakonec nezbylo než se do toho pustit.

Po poradě s majitelem pozemku jímž jsou Lesy ČR Jeseník tehdy zastoupené ing. Latnerem, bylo provedeno zaměření terénu členem našeho klubu panem Bohuslavem Rieglem, nechali jsme vyhotovit projekt obnovy Hřibu který byl předán Lesům v loňském roce. Lesy ČR zadali výrobu a umístění nového Hřibu na původní místo, upravily terén, zařídily vše potřebné, zlatohorsko získalo další pěkný kout a nám všem nezbývá než jim za to poděkovat.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.