Obnovení turistického odpočívadla „U hřibu“

Posted by | No Tags | F) zastavení U Hříbku · Z historie

Autor: Josef Šmoldas

V době kdy ještě odpočívadlo „U Hřibu“ nebylo, vedla stará vozová cesta z Dolního Údolí na Revíz podobnou trasou, jejíž pozůstatky můžeme objevovat kolem dnešní cesty dodnes. Byla určitě kratší a hlavně prudší, především v zatáčkách. Právě rozvoj automobilizmu byl zřejmě tím hlavním důvodem k úpravě tras a sklonů vozovek. Přesto, že se cesty stavěly pohodlnější, tehdejší automobily nedisponovaly takovými výkony jako dnes a bylo nutno, hlavně v horách, občas zastavit a dopřát vozům ochlazení.

Dnes nevíme přesně zda odpočívadlo „U Hřibu“ bylo postaveno pouze pro oddech vozidel či procházejících turistů, ale velmi dobře víme z dobových pohlednic, že zde byl krásný výhled na Biskupskou kupu, Rochus, a Dolní Údolí s tyčícím se západním hřbetem Příčné hory a na velmi dobře udržovanou krajinu… 


Možná, že při procházkách lesními cestami uslyšíte dusot dávných koňských spřežení pádících horskou krajinou. Možná uslyšíte i povzbuzující povely kočích, kteří dobře vědí proč těmito horami pospíchat.

Znají dávné příběhy spřežení, kdy kočí dokonce převáženými bochníky chleba podkládal kola vozu aby s kletbami projel, ale dodnes ční jeho kamenný vůz i s koňmi na vrcholu hory.

Znají pověsti o lesních cestách, kde v mlze je velmi snadno odbočit na jinou pěknější cestu, která ale najednou jakoby sevřená mezi stromy obrostlými lišejníky se začíná nebezpečně houpat, kolem svítí jakési neurčité body a ty stíny a zvuky spolu s přecházením mrazu po zádech…

Znají také nebezpečí staré cesty kolem hradu Edelštejnu, kudy projížděli v noci bez světel a v tichosti aby je nikdo neviděl, neslyšel a s úlevou si oddechli až byli mimo dosah hradu. To ovšem netušili, že zpráva o jejich cestě byla vyzrazena, ani při vzdalování od hradu nemohli vědět, že na těch nedalekých horských loukách na ně čeká dobře sehraná tlupa všeho schopných hradních jezdců…

Možná, že uslyšíte pouze dnešní zvuky motorizovaného světa, kdy většina vozů je vybavena natolik silnými motory, že nejen nepotřebují zastavit na odpočívadlech ale ještě ty odpočívající chtějí ohromit hvízdáním pneumatik s nezbytným vířením prachu.

V každém případě vám ale přejeme, aby atmosféra našich hor a lesů ve vás zanechala hluboký dojem a nehasnoucí touhu po návratu.

—–
V r. 1927 byla dokončena stavba dnešní hlavní silnice Zlaté Hory – Dolní Údolí – Rejvíz a téhož roku postaveno odpočívadlo na křižovatce cesty s Ondřejovicemi, kterému se říkalo U Hřibu (Zum Pilz).

Na středním sloupu stavby byla umístěna tabulka s nápisem:

Diese Strasse wurde erbaut in den Jahren 1926 – 1927 unter der verdienstvollen Förderung des Hernn Landespräsidenten Josef Šrámek.

Tato silnice byla vybudována v letech 1926-1927 za velmi zasloužilé podpory pana zemského presidenta Josefa Šrámka.“

 

Obnovené odpočívadlo

U Hřibu“

Klub Přátel Zlatých Hor vznikl v roce 1993, shromažďuje nadšence různého zaměření které je vázáno k historii zlatohorska.

První větší akcí členů klubu bylo zpřístupnění rozhledny na Biskupské kupě kterou od roku 98 provozuje ke spokojenosti turistů i majitele, jímž je město Zlaté Hory.

Dalším přispěním členů klubu bylo vyklizení prostor a vytvoření expozice městského muzea které je dodnes vyhledáváno návštěvníky z celého světa.

Za patnáct let existence klubu je na co vzpomínat a jednotlivé akce jsou prezentovány na webových stránkách klubu. / www.kpzh.cz /

Obnovení vyhlídky u Hřibu bylo dlouho diskutováno jako „mělo by se a někdo už by to měl udělat“, až nakonec nezbylo než se do toho pustit.

Po poradě s majitelem pozemku jímž jsou Lesy ČR Jeseník tehdy zastoupeném ing. Latnerem, bylo provedeno zaměření terénu členem našeho klubu panem Bohuslavem Rieglem, nechali jsme vyhotovit projekt obnovy Hřibu který byl předán lesní správě v loňském roce. Lesní správa Jeseník zadala výrobu a umístění nového Hřibu na původní místo, nechala upravit terén, zařídila vše potřebné, zlatohorsko získalo další pěkný kout a nám všem nezbývá než jim za to poděkovat.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.