Island – kde se země třese a hoří

Posted by | · | B) Akce KPZH · G) Příběhy, povídky, literatura

Přednáška KPZH 17.5. 2021 v salonku hotelu Praděd-Thamm, přednášejícím byl Mgr. Jan Michálek, PhD.

Obsahem bylo poutavé povídání o geodynamice a geologii Islandu. V salonku se nás sešlo asi 15 dychtivě naslouchajících. Přestože většina posluchačů není odborníky na danou oblast, všichni poslouchali tiše s překvapením, do jaké oblasti lidského bádání právě nahlíží. Vznik ložisek zemětřesení, lokalizace i měření se špičkovým vybavením, je na Islandu nezbytností. Island leží mezi eurasijskou a severoamerickou tektonickou deskou, které se od sebe pomalu vzdalují rychlostí asi dva centimetry za rok. Během května tohoto roku Islanďany rušilo až 40 000 výbuchů. Proto je pro vědecká pozorování tato oblast tak zajímavá a hlavně užitečná. Také jsme mohli nahlédnout do zákulisí vědeckých stanic např. na Lofotech i na jiných místech za polárním kruhem. Posluchači se zajímali také o život české rodiny v Norsku, kde Michálkova rodina od roku 2014 bydlí. Napínavý byl zážitek setkání s polárním medvědem, které naštěstí dopadlo dobře. Rovněž sugestivně zapůsobil popis přibližování se k sušárně ryb, která se dala lokalizovat i nedokonalým lidským čichem na kilometr daleko. Po přednášce jsme usínali spokojeni, že naše domovy jsou rušeny maximálně jen hlučnými sousedy a sopky jsou přece jen daleko.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.