Odešel náš dlouholetý člen Sotir

Posted by | · | Z historie

Ačkoli náš dlouholetý člen Sotir – Joanidis Sotiris – odešel 14.1.2021 z tohoto světa, navždy zůstává díky svým bájím a pověstem. Ač původem z Řecka, stal se rejvízským a zlatohorským lokálpatriotem. Lesník a místní slavný písmák bude navždy přecházet s mnoha postavami, které popsal, po zdejších lesích, od Kristova loučení až po zatáčku U hříbku.

Joanidis Sotiris na akci KPZH při otevírání odpočívadla U hříbku

(Viz také článek Šumperského a Jesenického deníku.)


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.