Jesenický Klondike 2024

Posted by | · · | B) Akce KPZH

V sobotu 6. dubna 2024 jsme pořádali tradiční Jesenický Klondike, kteroužto akcí každoročně otevíráme zlatohorská rýžoviště zlata. Zcela výjimečně bylo mimořádně slunné počasí. Tentokrát si přihlášené týmy neužily sněhovou nadílku, ale lebedily si na krásném jarním sluníčku. Začínali jsme tradičně před radnicí. Nejprve lovením láhve rumu udicí a pak rozmrazení zmrzlé kostky písku se zlatem a vyrýžování na víčku od ešusu.

K dalším disciplínám vedl následující popis:

Jdi k Sanatoriu Edel /směr Zlaté Hory (pod Edelem)/.
Klejmy na rýžování si družstva vytyčí mezi Tabulí č. 3 a krmelcem (tabule č. 4).

Řezání klády

Jdi k železničnímu přejezdu. Najdi kámen s označením St.B 6 a od něj di 40 m k severu. Po splnění úkolu se vrať ke srubu.

Střelba

Dojdi k brodu a od něj pokračuj dle šipkového itineráře.

Došel jsi na terénní hranu. Jdi po ní k severozápadu. Vlevo si všimni dobývky, vpravo prospekčních šachtic. Před posledními vysokými smrky sejdi podél jedné ze „Ztracených štol“ na dno dobývky. Přejdi přes haldu hrubého materiálu ke zlomenému kmeni se žlutou páskou. Pokračuj dále dolů podél dalšího stromu se žlutou páskou až na lesní cestu. Po ní jdi vlevo až na její konec. Za ním tě čeká další úkol. Po splnění úkolu se vrať ke srubu.

Lana

Jdi podle přiložené mapy, nejlépe doporučenou cestou.

Přestože počasí napovídalo, že to bude selanka, na trati nebylo o dobrodružství ani o zábavu nouze, jak napovídá fotodokumentace v naší fotogalerii ZDE. Bodovaly se následující disciplíny:

  1. Získání zlata jak ze zmrzlé kostky, tak přírodního zlata z vlastního claimu,
  2. Lovení rumu,
  3. Vaření fazolí, přičemž se hodnotí chuť, vůně, estetický dojem i servírování,
  4. Tavba hliníku a ražba mincí/medailí
  5. Zdolávání lanových překážek v lomu Myšák
  6. Řezání klády pilou břichatkou
  7. Tkaní na jednoduchém tkalcovském stavu
  8. Střelba ze vzduchovky na plechovky
  9. Znalostní testy včetně poznávačky šutroví
  10. Rozdělávání ohně křesadlem

Výsledky i seznam družstev a jejich členů ukazuje níže uvedená tabulka:

Další fotky můžete najít třeba ZDE.

A televizní záznam televize POLAR je ZDE.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.