Horování pro jesenický fórglór 2024

Posted by | · · · · · · · | B) Akce KPZH · E) Kahancové tance

Každým přestupným rokem v sobotu po 29. únoru náš badatelský tým zveřejňuje nové objevy, které se díky této časoprostorové škvíře podařilo vylovit v minulosti. Při této příležitosti jsou také na slavnostní akci nacvičovány starodávné holadupky (písně a tance). Fotografie v naší galerii ZDE. Ideálně pustit si prezentaci – velikost fotek i rychlost přehrávání lze nastavit. A krásné momentky poslali také Zemanovi z Oder. Jsou umístěny v podsložce předchozího odkazu.

V minulém přestupném roce jsme horovali v jesenické kapli noblesně na vysoké úrovni. Proto jsme si to letos vynahradil. Tentokrát jsme horovali v rekreačním středisku Bohema ve Zlatých Horách. (Nepoužíváme zprofanovaný termín „fandili“, neb není český, nesouvisí s horami ni hornictvím, alébrž hrdě horujeme.) Účastnili se zejména horoucí horovači/čky oděni globálně zeleně, sumárně žlutě a totálně červeně.

První část večera byla pojata coby výchovný koncert, anžto tuto formu postrádáme až trpno. Velmi dlouhý záznam (jen pro ty nejvytrvalejší diváky) můžete shlédnout ZDE.

V druhé části byly kladeny věnce k památníku sv. Emana. Aby u památníků nebyl zůstaven svinec, byly pokládajícími věnce ihned po pietě odstraňovány. Tradičně se nám pro tento účel nejlépe osvědčují věnečky vaječné. Pieta byla vyhodnocena co do rychlosti. Týmy se rozčlenily dle barev a kladení bylo prováděno slalomovým způsobem. Nejpomalejší tým obdržel rum, aby se mu příště lépe kličkovalo. Nejrychlejší tým obdržel sůl, anžto ta jest zlata cennější. I tuto programovou část dokumentuje video.

Samozřejmě nemohla chybět výuka tradičních holadupek. I ta byla dokumentována amatérskými videozáznamy. Nejlépe se vyvedla asi slavnostní kahancová polonéza Á.

Z prezentovaných zajímavostí jistě zaujalo předvedení zlatohorské důlní chobotnice.

Ovšem v neřízené části večera se ukázalo, že nebývalý ohlas zaznamenala hutnická holadupka „Hupajda zametal„. Ta byla nejprve prezentována fórglórním souborem Kahancových tanců. Následně se na ni ale také vrhli účastníci a s chutí se nakrátko stali hutníky při odpichu starodávné hutní pece – pudlovačky.

Tato holadupka nakonec měla dopad i mezi mládeží, čehož jsme se trochu obávali.

Závěr patřil odhalení objevu zlatohorských mystérií.

A také byl proveden částečně odtajněný riťuál přijetí nového člena kahancových tanců prostřednictvím skoku přes kůži.

Úplný závěr pak patřil spontánnímu jam session. Ta se protáhla daleko přes půlnoc a snad už se i ptáci nad ránem přidávali.

Svá videa z akce nám také poslal Jakub Zeman. Díky!

Díky všem, kteří vážili dalekou cestu, ale samozřejmě i Vám všem, kteří jste nelenili a schystali si krásně barevné, červené, zelené a žluté úbory. Jen díky vám byla akce pestrá a jen díky vám byla tak veselá. Prostě prča!


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.