Josef Šrámek – slezský zemský prezident

Posted by | No Tags | F) zastavení U Hříbku · Z historie

Autor: Vladimír Začal

Slezský zemský prezident, okresní hejtman v Opavě, ministerský rada, zplnomocněný komisař pro Hlučínsko.

Byl jediným dítětem hostinského Františka Šrámka na Štítině a jeho již stárnoucí choti Anny, dcery Aloise Beka, šafáře ve Větřkovicích a posléze na Hukvaldech. Byl nadaným chlapcem s výborným prospěchem, vystudoval nejprve v l. 1884 – 1892 matiční gymnázium v Opavě a potom práva na Karlově univerzitě v Praze. Po skončení studií v lednu 1899 nastoupil jako finanční praktikant u finančního ředitelství v Opavě, ale již 28. 3. 1901 přešel k politické správě. Osvědčil se jako kvalitní úředník na Těšínsku, a proto byl v prosinci 1917 jmenován v Opavě okresním hejtmanem.

Z Těšínska si přivedl nejen manželku Marii, narozenou v Karviné-Fryštátě 22. 3. 1882, ale také dceru Annu (* 8. 1. 1908 Frýdek). Na Štítině zdědil po svém otci domek a s rodinou se tam nastěhoval. Vysoké státní funkce zastávané v Opavě jej ale později přiměly ke změně bydliště. Nastěhoval se do zemského vládního paláce na dnešní Masarykově třídě.

S vyhlášením ČSR se v Opavě vytvořila velmi vážná situace ohrožující územní celistvost nově vzniklého státu. Opava byla místními povstalci prohlášena za sídelní město a pevnost tzv. provincie Sudetenland. Zemský národní výbor slezský v Ostravě proto rozhodl Opavu vojensky obsadit. Došlo k tomu 18. 12. 1918. Následujícího dne byl ministerský rada Josef Šrámek pověřen vedením zemské správy politické a později se stal i posledním slezským zemským prezidentem, neboť v době výkonu této funkce země Slezsko k 30. 11. 1928 zanikla. Po připojení Hlučínska k ČSR 4. 2. 1920 byl současně Šrámek jmenován zplnomocněným komisařem pro Ratibořsko. Diplomatickou obratností, politickou rozvahou, demokratičností, sociálním cítěním a láskou k rodnému kraji přispěl k všestranné konsolidaci zdejších poměrů.

Měl družnou a čestnou povahu, kterou ocenil při hostování v Opavě i prezident T.G. Masaryk, jehož hostil a doprovázel při návštěvě Opavska v r. 1924.

Po připojení Slezska k Moravě se stal prezidentem mimo službu. Dva roky před smrtí přesídlil do Moravské Ostravy, a přestože byl vážně nemocen, přijal funkci předsedy Národohospodářského sboru.

Narození: 14. březen 1875 ve Štítině (o. Opava)

Úmrtí: 23. červenec 1937 ve Vítkovicích (m. č. Ostravy)
Obor působení: právník a politik, slezský zemský prezident
Místa působení: Frýdek (dnes m. č. Frýdku-Místku), Frýdek-Místek, Fryštát (m. č. Karviné), Karviná, Moravská Ostrava (m. č. Ostravy), Ostrava, Vítkovice (m. č. Ostravy)
Osvědčil se jako úředník při mnohaletém působení na Těšínsku. V roce 1917 se stal okresním hejtmanem v Opavě, v letech 1919 – 1928 byl prvním a zároveň i posledním zemským prezidentem ve Slezsku.

Pramen: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 9. Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. ISBN 80-7042-480-X


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.