Poděkování z Kašperských Hor

Posted by | · | B) Akce KPZH · Historky, zážitky

Vážení členové klubu přátel Zlatých Hor,
děkujeme za zapůjčení dvou rýžovacích pánví a darování zkumavek na akci „Zlatokopecký tábor Kašperské Hory 2022“. Posíláme fotodokumentaci, kde můžete pozorovat spokojené tváře všech vedoucích i čtrnácti dětských účastníků.

Vedoucí a organizátoři táborových aktivit: Michal Marek, Markéta Marková, Zdislava Začalová
Kuchařka: Ilona Marková
Druhá fotka je z akce „plavení vorů“, kterou vedl Karel Ešner. Je to člověk, který kdyby žil ve Zlatých Horách, jistě by patřil do klubu přátel:-)

Moc zdravím a přeji zdar ve vaší práci.

Markéta Marková

Šťastní účastníci zlatokopeckého tábora u Kašperských Hor
Plavení dříví – vor pod vedením Karla Ešnera

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.