Pozvánka na masopust a Horování

Posted by | · · · · · · · · | Historky, zážitky

Srdečně Vás zveme na masopustní průvod, který se koná 22. 2. 2020 se začátkem v 10 hod. od sanatoria Edel ve Zlatých Horách. Pozvánka ZDE. Věříme, že i letos všem účastníkům průvodu i navštíveným přinese lásku, štěstí a požehnání.

A protože je opět rok přestupný, další srdečná pozvánka je na Horování pro jesenický folklór, které se při lámání časoprostoru tentokrát rozjaří v jesenické kapli na Průchodní ulici 29.2.2020 od 17 hod. Požadavky na vstupenky zasílejte na e-mailovou adresu
pavelbobko [na] seznam.cz
Prosím, přijďte oděni dle požadavků plakátu, tj. červeně nebo zeleně nebo žlutě (či alespoň z půli). Kombinace barev není přípustná. Určitě se dobře pobavíte a navíc se naučíte nějaký ten jesenický svérázný taneček či písničku. O kvalitní zážitek se postará také Jesenický smíšený pěvecký sbor, a to řádně zvesela.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.