Masopustní průvod 2020

Posted by | · · · · · | B) Akce KPZH

Po folklórním bále jsme v sobotu 22. 2. 2020 vyrazili od sanatoria Edel oslavit masopust v tradičním průvodu. U každého domu zazněla vinšovací píseň, paňmáma si zatancovala s medvědem a Masopust i Půst přednesli svá kázání. Samozřejmě nemohla chybět ani zlatohorská důlní chobotnice, kterou do místních stařin zanesly baltské vody po zatopení Hunohradu. Letos byl součástí průvodu opět i koník s bryčkou. Díky všem, kdož jste byli ochotni průvod přijmout a díky také Vám, kteří jste přiložili ruku k dílu a průvodu se zúčastnili. Nejvíce o atmosféře nám mohou napovědět tyto obrázky.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.