Pozvánka na předání dolu MP 1 do rukou KPZH

Posted by | · · · · · · · | B) Akce KPZH · C) Důlní dílo Marie Pomocná I. · E) Kahancové tance

Klub přátel Zlatých Hor

si vás dovoluje pozvat na

formálně neformální setkání,

na němž bude Klubu přátel ZH neoficiálně oficiálně předán

důl Marie Pomocná I.

Setkání se uskuteční

11 srpna, v 11 hodin, 11 minut

před poutním kostelem Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, za účasti klubáků ve „stejnokroji“, skřítků a permonů Příčné hory a všech ostatních spřízněných duší.

Předseda KPZH Ve Zlatých Horách dne 8. 8. 2013


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.