Schůze pod plynovou lampou

Posted by | · · | B) Akce KPZH · Z historie

V září se při odvozu šrotu ze zlatohorského domu, kde přebývali Hugo s Helgou Haberlandovi, Robert a Wilhelmine Freitagovi a Nikel Eduard, vyklubal z nákladu téměř kompletní pokojový lustr na svítiplyn. Po nutném opucováni, přetěsnění spojů, vyleštění mosazných dílů a hlavně doplnění nezbytné Auerovy punčošky, se mohli členové Klubu přátel Zlatých Hor sejít 1.10.2020 na jedné z pravidelných schůzek pod opravdickým plynovým světlem, které pochází z doby plynofikace svítiplynem z Cukmantelské městské plynárny v roce 1905. Lustr byl patrně vyroben v Grattzu. Zajímavé je, že 20 let po patentování se už i v Cukmantlu svítilo touto novinkou.

Plynová punčoška je jedním z mnoha vynálezů tehdy našeho rakouského chemika Carla Auera a byla patentována v roce 1885. Po komerčním prodeji byl tento produkt prodáván po celé Evropě. Plynová punčoška zůstala rozšířenou metodou městského osvětlení až do poloviny 20. století.

Dr. Carl Auer von Welsbach – vynálezce plynového pláště, umožňujícího svit plynové lampy

Ve Zlatých Horách se svítilo na ulicích od roku 1839 olejovými lucernami. V roce 1905, po zřízení městské plynárny, se přešlo na osvětlení plynové. Všechna plynová světla využívala tzv. „Auerovy punčošky“, která po prvním vypálení zuhelnatí a pak svítí bílým světlem.

Osvětlení schůzky klubu bylo nejen romantické, ale hlavně inspirativní, neboť se většina přítomných oddala různým představám o postupném vynalézání látky „plynové“ žárovky svítící po shoření a následným pokračováním výzkumu materiálů potřebných k vytvoření prvních elektrických žárovek. Diskuze na tato vědecká témata rozpálila tváře přítomných jako plyn zuhelnatělou punčošku, proto jsme s ohledem na instalované požární hlásiče brzdili debatu zaléváním hrdel Keprníkem. Pár obrázků ZDE. Takže pozor při vyklízení starých půd, tento příklad ukazuje, že i dnes je možné nalézt zajímavé předměty z dávné historie našeho města.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.