Sympozium Ložisko Zlaté Hory

Posted by | · · · · · | B) Akce KPZH · E) Kahancové tance

Ve čtvrtek a v pátek 13. a 14. dubna 2023 probíhalo v sanatoriu Edel ve Zlatých Horách druhé sympozium, které bylo věnováno obnovenému průzkumu ložiska Zlaté Hory – Západ, což je ložisko zlata, zinku a dalších kovů, které bylo účelově vymazáno ze státní evidence. Bedlivě jsme sledovali dění a do sympozia jsme se zapojili nejen příspěvkem, debatou, ale také kahancovými tanci v rámci společenského večera. Program přikládáme:

PROGRAM SYMPOZIA 13. 4. 2023

10:00–10:15 Zahájení, úvodní slovo

10:15–11:30 Blok 1

Ložiskový průzkum ve Zlatých Horách v kontextu nově definovaného strategického směřování ČR v oblasti ložiskového průzkumu vyjmenovaných nerostných surovin, přednášející:Pavel Kolář (DIAMO)

Průzkum ložiska Zlaté Hory – západ, přednášející – Jan Kotris, Tomáš Žitný (DIAMO)

Obnova dolu Zlaté Hory pro geologický průzkum ložiska Zlaté Hory – západ, přednášející:Ladislav Pašek, Vladimír Vranka (DIAMO)

11:30–11:45 Coffee break

11:45–13:00 Blok 2OK 2

Průzkum Au mineralizace na odkališti O3, přednášející: Michal Patočka, Pavel Kolář (DIAMO)

Technologie úpravy zlatonosných rud, přednášející: Jiří Botula, Tomáš Široký (VŠB)

Technologická úprava surovin bohatých na sulfidy v magnetickém poli, přednášející: František Pticen, Martin Štrba, Tamara Sidorinová, Lukáš Mižič (ČGS)

Prieskum a ťažba zlata na Slovensku v súčasnosti, přednášející: František Bakoš (Green View SK)

13:00–14:00 Oběd

14:00–15:30 BLOK 3

Vývoj názorů na geologickou stavbu zlatohorského rudního revíru, přednášející: František Kalenda, Roman Pavlík

Variské magmatity východního okolí zlatohorského rudního revíru, přednášející: Tomáš Pek (VŠB)

Mineralogie sulfidického zrudnění Měděné štoly ve zlatohorském revíru, přednášející: Jiří Zimák (UP Olomouc), Stanislav Staněk

Klasifikace a nomenklatura hornin vrbenské skupiny v prostoru zlatohorského revíru, přednášející: Jiří Zimák (UP Olomouc)

15:30–15:45 Coffee break

15:45–17:30 BLOK 4

Możliwości wykorzystania potencjału turystycznego obiektów dziedzictwa górniczego na przykładzie ścieżki geoturystycznej „Śladami dawnego górnictwa” w gminie Mirsk, Polska, přednášející: Maciej Madziarz, Malwina Kobylańska (KGHM CUPRUM PL)

Zlatohorský rudní revír a jeho montanistický a archeologický výzkum, přednášející: P. Kováčik, J. Večeřa, M. Zezula (NPÚ Ostrava)

Poštovní štola, přednášející: Milan Rác (MÚ Zlaté Hory)

Propadlina Žebračka, přednášející: Jan Kotris (HS Cukmantl)

Technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor, přednášející: Pavel Dalecký (Tvarcom), Karel Dvořák (VÚT Brno)

17:30–18:00 Panelová diskuze, zakončení

19:00–23:00 Společenský večer s Kahancovými tanci a cimbálovkou

PROGRAM SYMPOZIA 14. 4. 2023

8:00–9:00 Sraz přihlášených účastníků – Sanatorium Edel

9:00 Odjezd na exkurzi (Poštovní štola)


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.