Co kde na webu KPZH?

Posted by | · | A) NABÍDKA aneb co plánujeme

Nejlepší přehled a třídění článků v našich Klubových Timesech, nejlépe s využitím rubrik na pravé (příp. spodní) liště.

V článcích jsou pak časté odkazy do naší fotogalerie. Samozřejmě si můžete otevřít i fotogalerii samostatně, ale lepší informace přinese přečtení článku, v němž jsou do fotoalb na patřičných místech odkazy. Navíc v článcích najdete i další obrázky, které ve fotogalerii nejsou.

Nabídku pro Vás a kontakty včetně technických podmínek naleznete ZDE.

Pokud se chcete stát našimi členy, přečtěte si stanovy klubu. Pokud s nimi souhlasíte, napište na uvedený kontakt žádost o přijetí do klubu. Uveďte jméno a příjmení, datum narození, bydliště a telefonický i e-mailový kontakt a vyjádření, že jste se se stanovami seznámili a souhlasíte s nimi. Odkazy viz menu na hlavní stránce.


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.