Tříkrálová schůze a oslavy Mirka a Zdeňka

Posted by | · | I) Biskupská kupa

Jako každý první čtvrtek v měsíci, tak i první schůze roku 2022 proběhla ve čtvrtek 6.1., tedy na Tři krále. A králové opravdu přišli a báječně zapěli svou koledu, dostali příspěvek na dobrou věc a rozdali tříkrálové cukříky.

Na schůzi přinesl náš první předseda a slovutný člen Zdeněk (viz článek z minula) báječné občerstvení. A současně probíhaly oslavy kulatin dalšího našeho člena Mirka Petříka staršího, který rovněž přinesl množství dobrot tekutých i tužších, takže je jasné, že schůze probíhala opravdu výživně. Ten je pro nás nerozlučně spjat s Biskupskou kupou, proto i náš památeční glejt jej opět postavil k ohni na tomto kopci – symbolu Zlatohorska.

Díky Mirku!
Výživná schůze tříkrálová s četnými gratulacemi Mirkovi Petříkovi

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.