Členská schůze 2017

Posted by | No Tags | B) Akce KPZH

ČLENSKÁ SCHŮZE Klubu přátel Zlatých Hor proběhne 8. 6. 2017 v hotelu Praděd-Thamm.

Účast nutná. Kdo nemůže, pošlete omluvenku alespoň e-mailem či SMS, ať můžeme naplánovat případné materiály a občerstvení. Připravte si návrhy na doplnění do
programu klubu na letošní rok i na volby členů výboru.
Program:
Zahájení 18,00
Výroční zpráva
občerstvení
Vyúčtování 2016
Zprávy sekcí
Volba nových členů výboru
Plán činnosti KPZH na rok 2018
Rozpočet
Diskuze


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.