Odhalena zlatohorská mystéria!

Posted by | · | Historky, zážitky

Každým přestupným rokem se náš badatelský tým zanořuje do časoprostorové díry, kterou vytváří 29. únor. A hle, co jsme tentokrát objevili! Tož to je ono!

A teď už je to jasné!

One Comment

KPZH – Horování pro jesenický fórglór 2024 says:

7.3.2024 at 15:39

[…] Závěr patřil odhalení objevu zlatohorských mystérií. […]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.