Několik zajímavých dat zdejší historie

Posted by | No Tags | Z historie

1282 první zmínka o hradu Edelstein

1467 dobyt a pobořen hrad Edelstein

1501 název města změněn na Edelstadt

1586 zaručená zpráva o poštovním úřadě

1590 nalezen valoun ryzího zlata o váze 1,386 kg

1591 nalezen valoun ryzího zlata o váze 1,780 kg

1595 opuštěna Tříkrálová štola vedoucí do Glucholaz z důvodu zatopení vodou

1626 v Cukmantlu založena střelecká společnost

1666 v městě napočítáno 60 tkalcovských mistrů s 200 stavy

1695 založen nový hřbitov

1731 postavena na náměstí socha sv. Josefa

1752 přišlo město Cukmantl o Horní privilegia a muselo platit nadále daně bez úlevy

1760 slezští zemědělci poprvé seznamovali s pěstováním brambor

1774 postavena křížová cesta z Cukmantlu na poutní místo

1850 Cukmantl největším městem na Jesenicku 4 481 obyvatel  (Jesenik 2 607)

1861 postavena odvážná horská silnice do Petrovic

1862 na cukmantelské radnici zřízen telegrafní úřad

1897 došlo k jedné z největších povodní na potoku Mizerichu

1997 po sto letech strašlivá povodeň odřízla na několik dní Zlaté Hory od okolí

Zajímavé vzpomínky zlatohorského/zuckmantelského kluka na Zlaté Hory na počátku II. světové války


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.