Postřeh Rudolfa Zubera

Posted by | No Tags | Z historie

Není výsadou velkých měst mít poutavé a vzrušující dějiny. Jsou naopak malá města, jejichž životní rytmus se v minulosti podobal vlnobití, v němž vrcholky slávy byly vzápětí pohlceny hlubinami úpadku. Patří k nim i Zlaté Hory, jejichž dějiny mají navíc podmaňující přitažlivost starých příběhů, v nichž nechybí ani vždy živá lidská touha po zlatě, ani chmurný plápol hranic, na nichž hynuly v krutých mukách jako čarodějnice, krásné mladice i moudré stařeny. I přadlácký kužel a tkalcovský stav, časté rekvizity pohádkových dějů, symbolizovaly po staletí střídavé bohatství města i jeho úpadek v těžších dobách. Není divu, že město s tak pestrou minulostí budilo především u svých rodáků přání vniknout hlouběji do jeho historie.

Rudolf Zuber 1974


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.