Kahancovníci trénují, až mrazí

Posted by | · · · · · | E) Kahancové tance · Historky, zážitky

Mnozí si myslí, že permoníkem se stanete snadno, když zalezete pod zem. Avšak naši fórglórní badatelé zkoumají, jak dojde ke smrštění těla až natolik, že se člověk může stát trpaslíkem. Ti, co studovali v Rusku, vědí, že tam trpaslíci mohou běžně dosahovat vzrůstu dospělého muže, takže tudy cesta nevede. Avšak dva z našich badatelů vlastním pozorováním zjistili, že pokud je lidská postava zanořena pod hladinu, tak se optickým lomem světla zkracuje. Během vlastnotělního zanořování také zjistili, že tělo se scvrkává přímo úměrně s teplotou vody – když teplota stoupá, člověk se roztahuje. Když teplota klesá, člověk se scvrkává. I když jako vždy platí výjimky – jsou lidé, kteří se leckde roztahují, i když teplota klesá.

Pohleďte na tvrdé badatelské úsilí dvou již téměř na permoníky scvrklých badatelů Iháka a Pabka. A jak jim to pak tančí!


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.