Masopustní průvod 2017

Posted by | · · | B) Akce KPZH

V sobotu 25. února 2017 jsme pořádali veselý

masopustní průvod

se zpěvy a hodokvasem

Plakát ZDE, o pozvánce na akci psaly také  novinky.cz

Po rychlých přípravách  ve Zlatých Horách na dvoře fary jsme vyráželi v 10 hod. od kostela. (viz video Zdeňka Matouška) Protože průvod zdobila i Horákovic bryčka s bujným koníkem, brali to hodokvasníci obloukem k poště. Počasí nám skvostně přálo, jen koni po namrzlé vozovce klouzala kopyta. KPZH si do průvodu připravil nejen tradičně vrzavý loukoťový podvozek, aby basa mohla tvrdit muziku i během pochodu, ale také pojízdnou udírnu, z jejíhož komínku se brzy začalo kouřit, přičemž se z ní nelinula jen vůně dýmu, ale i čerstvě pečeného chleba, slaninky a uzenek. Průvod byl také notně vybaven koláči a zahřívacími nápoji. Nechyběl dokonce i pojízdný destilační přístroj, kdyby bylo nejhůře. Obrázky z akce najdete také v naší fotogalerii. (Za fotky děkujeme Hele Kellnerové, Hance Pavlíkové, Pavlu Pišlovi a Karlu Začalovi. Nově doplněna fotoreportáž Radky Machové)

Protože byl v plánu přejezd vlakem do Ondřejovic, bylo nutno dodržet časový harmonogram, takže se průvod ubíral zvolna Bezručovou ulicí k nádraží za hojných zpěvů. Mnoho dobrých spoluobčanů nás vyrazilo počastovat slivovičkou a koláči, což jsme opětovali nabídkou koláčů našich.

Ve vlaku asi už dlouho nejelo tolik lidí, zejména ne v maskách a s bujarým hudebním veselím. Na zastávce v Ondřejovicích se průvod vyrojil ven a ihned pokračoval v hudebním veselí návštěvou nejbližší usedlosti. Dlouhá zdravotní vystřízlivovací trasa vedla do Ondřejovického sedla. Cestou přišlo vhod posilnění z naší dýmající pojízdné udírny. Nejen proto, že chuť byla, ale zbylý obsah již byl křupavě zauzen. Samozřejmě jsme častovali i dobré kolemjdoucí, kolemjedoucí i kolem sídlící. A kdo nám též dobrým počastoval, tomu budiž do příštího roku hojně požehnáno a jistě jej radost, zdraví a štěstí nemine, jak praví masopustní tradice. Neboť všichni víme, že 

počastujete-li masopustníky dobrým, i Váš dům bude jen dobrým oplývat!

Tímto přáním děkujeme všem, kteří nás srdečně pozvali a štědře počastovali. Díky také Vám, kteří jste si dali velkou práci s chystáním masek.

Cestou jsme pěli masopustní popěvky a těšíme se, že příštího roku si je zazpíváte s námi v ještě hojnějším počtu!

Níže naleznete texty písniček, které si opět za rok zanotujeme:

Masopust držíme

Masopust držíme, nic se nevadíme
pospolu
Proč bychom se hádali,
když jsme se zas shledali,poznovu.

Spolu pijem, jíme, nic se nevadíme
pospolu,
proč bychom se hádali,
když jsme se zas shledali, poznovu.

Spolu jsme se sešli, spolu se rozejdem
pospolu,
dříve než se rozejdem,
ještě sobě zapějem poznovu.

Spolu jsme se sešli, spolu se rozejdem
pospolu,
dříve než se rozejdem,
ještě sobě připijem poznovu

Masopust není půst

Masopust není půst, my sme čtveráci.
Měščané, formané aji sedláci.
|: Platnéři aji horníci
tkalci, hudci, kominíci
všeci pospolu
zpíváme u stolů. 😐

Poďte sem, rychle sem! Ať to unesem.
Koláče, jelita, aj placky s masem.
|: Kozy, osli, býci, draci
po víně sme všelijací,
všeci pospolu
zpíváme u stolů. 😐

Těšíme se na Vás o příštím masopustu! Další chystané akce zde – ww.kpzh.cz/co_nabizime/


No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.