V Krajině břidlic

Posted by | · · · · · · | E) Kahancové tance · Historky, zážitky

Ve Zlatých Horách probíhala v pátek 16. září 2022 vernisáž fotografií Ivana Fíly, na níž byla také pokřtěna jeho kniha Stromy do nebe, která je plná jímavých osudů a postřehů ze Zlatohorska a Glucholazska.

Knihu křtil známý herec Miroslav Donutil. Ačkoli náš soubor kahancových tanců měl naplánován výlet do Krajiny břidlic, nemohli jsme si nechat takovou báječnou akci uniknout, a proto jsme odjezd namačkali do časového plánu až po ukončení vernisáže.

A dobře jsme udělali, protože o velmi rozsáhlý řečnický úvod, naprosto nesouvisející s vernisáží a křtem knihy, se postaral pan starosta. Na závěr jsme se zase od zástupce zdejší kultury dověděli, že se máme jít podívat na fotografie svých ksichtů a pak se jít nažrat do patra, protože stejně jsme přišli jen z toho důvodu. (Na facebooku města se lze dočíst, že „došlo k vernisáži „: )

Zkrátka, bylo to veselé, až stydno.

Poté jsme hbitě vyrazili na Hornický den do Krajiny břidlic, kde jsme měli zajištěn nocleh ve starodávném mlýně, na sobotu jsme měli domluvenu prohlídku břidlicové štoly a především jsme měli u Oder dvě vystoupení při příležitosti mistrovství republiky ve štípání břidlic.

Ubytování ve mlýně bylo skutečně dobrodružné. Nejdobrodružnější snad byl noční příchod velmi temnou kamennou uličkou, po jejímž jednom boku tekl mlýnský náhon, přičemž okraj náhonu byl záškodnicky vybaven dvěma schodišti dolů, takže pokud jste kráčeli blízko po okraji, pád do náhonu byl nevyhnutelný. Dobrodružné prostředí ale jen umocňuje krásu starého místa, kde neizolované elektrické dráty stále vedou podél dřevěných trámů, umístěny pouze na malých porcelánových izolátorech.

Po ránu jsme vyrazili k Flascharovu dolu, kde nás uvítaly dvě švarné průvodkyně, které za svůj bezvadný výklad jednoznačně zasluhují pochvalu. Později se přiznaly, že když spatřily ducha Gilla s francouzskými holemi, tak si řekly: „Ten je jasný…“ Čímž měly na mysli, že jej ze spodního patra vyvede jedna z nich zase ven protože určitě nezvládne čtyři dlouhé žebříky s úzkým průlezem. Jenže Juráš dívkám vytřel zraky, protože prolezl mrštně jako veverka.

Překvapilo nás, že od poslední návštěvy dokázali oderští vybudovat nový krásný přírodní areál „Skalní sklepy“.

Akce měla výbornou atmosféru, přestože počasí bylo velmi chladné a návštěvníci se museli hojně zahřívat horkými nápoji všeho druhu. Samozřejmě vyvrcholením bylo Mistrovství ČR ve štípání břidlice. Do štípání se pustila celá řada amatérů. Vyráběli z břidlic mnoho krásných tvarů. Náš duch Gill také štípal, ale namísto břidlic ženy všech tvarů. Průřez akcí (včetně i již výše odkazovaných podsložek) najdete v naší fotogalerii ZDE.

Naše vystoupení – předvedení jesenického fórglóru bylo rozvrženo do dvou hodinových bloků, přičemž nás musel v obou případech pořadatel brzdit, že už přetahujeme vyhrazený čas. Předváděli jsme také naše varyta a s velkým ohlasem se setkala závěrečná výuka jesenických dupáků.

Krásné fotky ze mlýna, štoly i z areálu poslal už po dokončení článku Ivo Řehák. Najdete je bez komentáře v sólo složce naší galerie ZDE.

A prý jsme zváni i na Slovensko – tak se naše vystoupení libila. Děkujeme pořadatelům za nadstandardní přístup a těšíme se na další shledání i na Slovensku.

Na vytvoření správného tvaru je zapotřebí nejen kvalitní kámen, ale i fortel a správné nářadí

No Comments

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.